הסביבה בתהליך שדרוג, נחזור לפני תחילת הלימודים, ב-1 בספטמבר.
תודה למאות אלפי התלמידים שלמדו איתנו בשנת הלימודים הקודמת ושסיימו בחופש את חוברות הקיץ.
מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת!!!